Національна академія наук вищої освіти України

Офіційний веб-портал

Шевчук Світлана Володимирівна – віце-президент з питань

українознавства ГО «НАН ВО України»

1954 року народження, Україна, село Красний Колядин
Талалаївського району Чернігівської області.
Професор, завідувач кафедри культури української мови, філологічні
науки.
У 1975 році закінчила філологічний факультет Київського державного
педагогічного інституту імені М. Горького.
Кандидат філологічних наук (1990 р.), професор (2002 р.), член-
кореспондент Київської академії наук (2002 р.), академік Академії вищої
освіти України (2007), академік-секретар відділення філології та
мистецтвознавства, завідувач кафедри культури української мови
Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, де працює
з 1979 року. Відмінник освіти України (1995р.), заслужений працівник освіти
України (2004р.), кавалер ордену княгині Ольги III (2009р.), II (2014р.)
ступенів, .
Праці професора С.В.Шевчук присвячені питанням синтаксису
української мови та українському діловому мовленню. Впродовж останніх
років вона стала автором циклу перших підручників з ділової
української мови, які користуються заслуженим успіхом у викладачів,
студентів вищих навчальних закладів освіти, вчителів шкіл: Українське
ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003 – 2007.- 480с, за який
нагороджена дипломом університету; Ділове мовлення. Модульний курс :
Підручник. – К.: Арій, 2007.- 448с. За її редакцією й вагомою участю виходять
схвально зустрінуті педагогічною громадськістю посібники: Сучасні ділові
папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закл./ С.В.Глущик,
О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – К.: Видавництво АСК, 1999-2008.- 400с.; Службове
листування: Довідник. – К.: Літера,1999.-108с. Сучасна українська
літературна мова. Модульний курс: Навчальний посібник /

Н.Г.Шкуратяна, С.В.Шевчук. – К.: Вища школа, 2000, 2007.- 823с., що посів
перше місце на конкурсі «Книжковий дивосвіт України» у номінації «Краще
навчально-методичне видання»; Практикум з українського ділового
мовлення : Навчальний посібник / С.В.Шевчук, О.О.Кабиш. – К.: Арій,
2002 – 2007.- 144с; Ділова українська мова : тестові завдання: Навчальний
посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.В.Шевчук, О.Л.Доценко,
В.Г.Дейнега та ін./ За ред. С.В.Шевчук. – К.: Видавництво А.С.К., 2002.-
216с; Контрольні роботи з ділової української мови : Навч. посібник для
студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавництво А.С.К., 2002. –
112с. Для широкого кола користувачів вийшли друком словники: Російсько-
український і українсько-російський словник: Відмінна лексика – К.:
Видавництво Вища школа, (1992, 1997). – 285с., Російсько-український
словник ділового мовлення –К.: Видавництво Вища школа, (2002, 2008), –
487с.; Орфографічний словник Разом, окремо, через дефіс: Словник-
довідник –К.: Видавництво АСК, (2003, 2007).- 360с; Ділове мовлення для
державних службовців: Навчальний посібник – К.: Видавництво Алерта,
(2006, 2007,2016) – 416с.; Українська мова на щодень, на щомить (для
державних службовців): Навчальний посібник, – К.: Атіка, 2004. – 392с;
Українська мова для державних службовців: курс для підготовки до
атестації. – К.: Алерта, 2017. – 478 с.
Як блискучий лектор С.В. Шевчук виступає з лекціями з актуальних
проблем мовознавства, зокрема ділового мовлення, в різних установах: в
Адміністрації Президента України, Міністерстві освіти і науки України,
Кабінеті Міністрів, Держкомстаті, Інституті ядерної фізики; бере участь у
програмах на радіо й телебаченні. В газеті „Іменем закону" та часописі
„Секретар-референт" постійно веде рубрику „Вивчаємо українську мову".

Партнеры

Партнеры