Національна академія наук вищої освіти України

Офіційний веб-портал

Череп Алла Василівна – доктор економічних наук, професор, віце-президент з
питань економічної політики та фінансів ГО «Національна академії вищої освіти України,
декан економічного факультету Запорізького національного університету, академік
Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України.
Автор понад 300 наукових статей, 18 монографій, 2 підручників і 12 навчальних
посібників з економіки, за якими навчаються студенти по всій Україні.
Має досвід практичної роботи: у виробничому об'єднанні «Запоріжтрансформатор»,
послідовно обіймала посади інженера з нормування, економіста III, II, І категорій. З 1990-2001 рр.
очолювала бюро економічного аналізу господарської діяльності цього ж підприємства. Як член
обласної координаційної ради з питань розвитку підприємства при Запорізькій обласній
адміністрації бере участь у експертизі проектів з проблематики розвитку промислових
підприємств у Запорізькому регіоні, висуває пропозиції щодо вдосконалення розвитку
малого і середнього бізнесу. Працює в Комітеті економічних реформ у Запорізькій області
над пропозиціями до законопроектів щодо визначення напрямів, пріоритетів, механізмів
здійснення економічних реформ, які направлені на забезпечення національної безпеки
держави і регіонів.
Голова Спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських і докторських
дисертацій за спеціальностями 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
Головний редактор наукового видання «Вісник ЗНУ. Серія: економічні науки». Проф.
А.В. Череп підготувала 27 кандидатів і 5 докторів наук за спеціальністю 08. 00. 04 –
економіка та управління підприємствами, 08.00.03- економіка та управління національним
господарством, 08.00.08- фінанси, грошовий обіг і кредит, які успішно працюють як у
закладах вищої освіти, так і керівниками на промислових підприємствах.
Череп А.В. знана в наукових колах не лише України. Бере активну участь у багатьох
міжнародних, республіканських та регіональних наукових та науково-методичних
конференціях. Виступає офіційним та неофіційним опонентом дисертацій, редактором
низки наукових видань. Постійно веде активну роботу щодо встановлення наукових
зв’язків із науковими центрами України і зарубіжжя.

Партнеры

Партнеры