Національна академія наук вищої освіти України

Офіційний веб-портал
ПРОЦЮК РАДУ ГЕОРГІЙОВИЧ – Перший віце-президент-головний учений секретар ГО «НАН ВО УКРАЇНИ» – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, двічі відмінник освіти України.

Народився 09.04.1939 р. у с. Верхні Синівці Глибокського району Чернівецької області. У 1963 р. закінчив Чернівецький державний медичний інститут. З 1963 по 1965 рр. працював головним фтизіатром Центральної районної лікарні Млинівського району Рівненської області. Після захисту кандидатської дисертації в 1968 р. понад 50 років працює у Київському медичному інституті (з 1995 року – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) асистентом, з 1976 року – доцентом, а з 2001-го – професором кафедри.

У 1987 р. захистив докторську дисертацію на тему: „Аэрозольтерапия больных туберкулезом легких и ее влияние на сурфактант легких и гемодинамику малого круга кровообращения“.

У 1994 р. обрано його дійсним членом Академії наук вищої школи (з 2007 року – ВГО «Академія наук вищої освіти) України».

Р.Г. Процюк – відомий учений і педагог серед вітчизняних та зарубіжних фахівців. Володіє всіма методами обстеження та лікування пульмонологічних хворих. Надає значну консультативну допомогу населенню України.

Є автором 365 наукових праць, зокрема 2 монографій, 7 навчальних посібників, 7 навчальних планів і програм для студентів, інтернів, магістрів за фахом „фтизіатрія”, 13 авторських свідоцтв і патентів України на корисну модель, 2 інформаційних листів, 3 раціоналізаторських пропозицій, 20 методичних рекомендацій, які свого часу були представлені на виставках досягнення народного господарства України.

Підготував 5 кандидатів медичних наук. Під його керівництвом виконується низка кандидатських дисертацій. Нині проф. Р.Г. Процюк працює над вивченням стану епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні, причин та шляхів їх подолання; особливостей перебігу, діагностики і лікування хворих на туберкульоз у поєднані з ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Р.Г. Процюк бере активну участь у багатьох заходах з питань медичної освіти та охорони здоров’я, де виступає з ґрунтовними доповідями. Є членом спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при Інституті спеціальної педагогіки НАПН України; членом редколегій низки медичних журналів.

Партнеры

Партнеры