Національна академія наук вищої освіти України

Офіційний веб-портал

Мойсеєнко Валентина Олексіївнадоктор медичних наук, професор, віце-президент з природничих наук ГО «НАН ВО України»

 Закінчила середню школу із золотою медаллю,  лікувальний факультет Київського медичного інституту за спеціальністю „лікувальна справа” – з відзнакою (1987). Пройшла шлях від клінічного ординатора, аспіранта, асистента, доцента до професора, виконувала обов’язки завідувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.  Захистила кандидатську (1990), докторську дисертації (2000).

Основні напрямки наукової діяльності − нефрологія, гастроентерологія. Активно виконує великий обсяг навчально-методичної роботи, на високому методичному рівні проводить заняття та читає лекції. Опублікувала понад 500 наукових праць (з них – 105 одноосібно; 28 – у міжнародних виданнях, зокрема 21 книгу (підручників – 3, посібників – 10, монографій – 3, словників – 5), є співавтором підручників «Перша долікарська допомога» та «Внутрішня медицина» /укр., рос./, має 18 патентів на винаходи і корисні моделі.

Під її керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.  Є членом 2-х Спеціалізованих Вчених рад (з внутрішніх хвороб та нефрології при ДУ «Інститут нефрології АМН України»),  відповідальним секретарем фахового видання „Актуальні проблеми нефрології”, член редколегії журналів «Практикуючий лікар», української версії німецького журналу „International Journal for Biomedical Research&Therapy”,«Український науково-медичний молодіжний журнал» та низки інших видань. Стипендіат Кабінету Міністрів України. Обрана дійсним членом Європейських асоціацій нефрології, діалізу і трансплантації та міжнародного товариства нефрологів, членом Національної федерації наукової аналітики України. Має дві вищі кваліфікаційні категорії – з терапії та нефрології. Має досвід проведення багатоцентрових досліджень, де виконувала функції дослідника і головного дослідника. Володіє англійською мовою.

Пройшла стажування в Німеччині, Нідерландах, Польщі, Грузії, Молдові. Має Сертифікат з Належної медичної практики, виданий Громадською лікарською асоціацією Німеччини.

Мойсеєнко В.О. – дійсний член Європейських асоціацій нефрології, діалізу і трансплантації ERA-EDTA та міжнародного товариства нефрологів ISN, членом Національної федерації наукової аналітики України, Української асоціації нефрологів, член ревізійної комісії Українського терапевтичного товариства. Нагороджена медаллю „Honoring Community Serviceand Professional Achievement” (США, 2005), Почесною грамотою мера м. Києва (2007) та дипломами. Є призером першості з наукової аналітики в рамках Глобального міжнародного аналітичного проекту GISAP (2013, 2015).

Нагороджена срібною медаллю за наукову роботу від Міжнародної академії наук і вищої освіти (Лондон, Велика Британія) – International academy of science and higher Education World Research Analytics Federation за кращу аналітичну роботу (Silver decoration, 2014).

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Нагороджена медаллю «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки» (2015) та Почесною грамотою International Academy of Education and Science (Міжнародної академії освіти і науки «За високий професіоналізм і вагомий внесок у розвиток освіти та науки» (2016). ЇЇ роботи цитуються в міжнародних базах даних

Партнеры

Партнеры