Національна академія наук вищої освіти України

Офіційний веб-портал

ЛЯХОЦЬКИЙ Володимир Павлович (17.03.1957, народився у с.Розкішне Ставищенського р-ну Київcької області) – історик, архівовознавець, джерелознавець, книго- бібліотеко- та бібліографознавець,
біограф, педагог, культуролог. Д-р істор. н. (2002), професор (2003). Віце-през идент з питань регламенту, справочинства та архіву ГО «Національна академія наук вищої освіти України». Член Національної спілки журналістів, Спілки архівістів України та Української бібліотечної асоціації, Українського
біографічного товариства та Історичного товариства Нестора Літописця й ін.
Лауреат премій: Всеукраїнської ім. Івана Огієнка (2002) у номінації
«Наука», архівної галузі – ім. Василя Веретєннікова (2000) у номінації
«Підручник», почесний професор Кам’янець-Подільського національного
університету ім. Івана Огієнка (2006).
Закінчив історичний факультет Київського державного педагогічного
інституту ім. М. Горького (нині – Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова) (1981). Працював старшим піонервожатим
(педагогом-організатором), у середній школі-інтернаті та СШ №1 м. Фастова
Київ. обл. (1974-1978), згодом – кореспондентом-організатором (гол.
редактором) місцевого радіомовлення (1978-1981).
По здобутті вищої освіти, отримавши рекомендацію для вступу до
аспірантури, перейшов до Київського інженерно-будівничого ін-ту (тепер –
Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури), де у 1981-1994 рр. працював: ст.
лаборантом, асистентом, доцентом кафедри політ. наук.
У подальшому – організатор та перший директор Українського
державного науково-дослідного інституту архівної справи та
документознавства (1994-2001), проректор з гуманітарної освіти та
виховання, завідувач кафедри соціології Національного медичного
університету імені О.О.Богомольця (2002-2008), ректор Київського
державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені
Михайла Бойчука (2008-2010). У 2010-2015 рр. – директор наукової
бібліотеки, учений секретар, проректор з наукової роботи, директор Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти, одночасно -професор кафедри університетської та професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
З грудня 2015 р. – у системі Державної архівної служби України.
Громадський діяч. Співрозробник національно-державних концепцій
«Архівна та рукописна україніка», «Національна архівна інформаційна
система», «Системна комп’ютеризація архівної справи України»,
«Прогностична модель розвитку архівної галузі України в ХХІ ст.»,
«Національної програми збереження бібліотечних і архівних фондів на 2000-
2005 роки», концепцій розвитку наукової діяльності ЗВО; трансформації
функціонування в сучасних умовах вузівських наукових бібліотек; виховної
роботи у медичних вищих навчальних закладах України.
Член низки спеціалізованих учених, редакційних колегій фахових
періодичних видань та видань, що подовжуються. Автор (співавтор) близько
650 праць.
Наукові дослідження: широкий спектр огієнкознавчих студій, історія та
окремі теоретичні аспекти архівної справи, галузевої науки, підготовки
національних архівних кадрів, післядипломної педагогічної освіти,
педагогічної думки, українського друкарства, радіомовлення, діаспори,
історії медицини, ВНЗ, біографістики, культурології, краєзнавства,
бібліотекознавства, бібліографознавства, національно-визвольного руху,
Української православної церкви та ін.
Має понад 60 відзнак, серед яких Почесні грамоти Верховної Ради та
Кабінету Міністрів України, десятки нагрудних знаків центральних органів
виконавчої влади, вищі нагороди КМДА, Національної академії педагогічних
наук України та АН ВО України, Всеукраїнських громадських об’єднань,
Української Православної Церкви та ін.
Електронна адреса: vistorik@gmail.com

Партнеры

Партнеры