Національна академія наук вищої освіти України

Офіційний веб-портал

Зябліцев Сергій Володимирович

доктор медичних наук, професор кафедри патофізіології
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця,
віце-президент з аналітичної, організаційно-методичної та адміністративної
діяльності ГО «Національна академія наук вищої освіти України»
Народився у м. Свердловськ у 1965 р. Після закінчення в 1989 році
лікувального факультету медичного інституту у Донецьку працював
завідувачем відділу молекулярно-генетичних досліджень Центральної
науково-дослідної лабораторії Донецького національного медичного
університету ім. М. Горького. У 1992 році захистив кандидатську, а у 2005
році – докторську дисертації У 2007 році отримав вчене звання професора за
фахом «патологічна фізіологія». З 2013 р. – завідувач кафедри патологічної
фізіології Донецького національного медичного університету ім М. Горького.
З 2014 року, у зв’язку з переїздом до м. Київ, перейшов на кафедру
патофізіології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
С.В. Зябліцев – висококваліфікований фахівець, провідний учений у
галузі патофізіології, представник однієї з найвидатніших наукових шкіл
Донбасу – школи академіка Єльського В.М. Основні напрямки наукової
діяльності проф. С.В. Зябліцева – вивчення патофізіології нейро-ендокринної
системи при травматичній хворобі, екстремальних станах, захворюваннях
ендокринної системи. Під його керівництвом виконано 7 і готуються до
захисту ще 3 кандидатські дисертації.
Завдяки високому професійному рівню С.В. Зябліцева ще у 1994 році
на базі Центральної науково-дослідної лабораторії Донецького медичного
університету однією з перших в Україні було створено новітню лабораторію
молекулярно-генетичного аналізу і впроваджено ідентифікацію геному
людини. Зябліцев С.В. є експертом з питань встановлення особистості у
судово-медичної практиці. Пріоритетним є й оцінка значення молекулярно-
генетичних порушень у розвитку найбільш поширених захворювань
(серцево-судинних, онкологічних, репродуктивних та нейро-ендокринних
порушень). Під керівництвом С.В. Зябліцева з 2006 року було розроблено і
впроваджено в медичну практику лабораторну інформаційну систему
«УРАН», застосування якої дозволило суттєво підвищити рівень якості
лабораторної інформації, необхідної для діагностики, контролю за
лікуванням, профілактики захворювань. Нині С.В. Зябліцев є науковим
консультантом НДІ експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О.
Богомольця.
Проф. С.В. Зябліцев – член спеціалізованої Вченої ради при НДІ
фізіології імені О.О. Богомольця, член редакційних колегій низки медичних
часописів. Автор понад 500 наукових праць, зокрема 12 монографій, основні
з яких: «Ендотеліальна дисфункція при гломерулонефриті» (2006 р.),
«Нейрогормональні регуляторні механізми при черепно-мозковій травмі»
(2008 р.), «Моделювання черепно-мозкової травми» (2008 р.), «Синдроми
атопічної хвороби» (2008 р.), «Гормонодіагностика патології репродуктивної

функції» (2010 р.)., «Запалення шкіри» (2011 р.), «Патогенетична корекція
нанопрепаратом ліпосом ліпідної пероксидації при синдромі тривалого
роздавлювання» (2012 р.), навчальні посібники з патофізіології (2008-2015
рр.), які користуються великим попитом серед науковців, лікарів практичної
охорони здоров’я, студентів.
Видатні наукові досягнення С.В. Зябліцева оцінено науковою
громадою України – з 2008 року він обраний академіком Академії наук вищої
освіти України. За самовіддану та плідну наукову, педагогічну й
організаційну працю С.В. Зябліцева відзначено академічними відзнаками:
«За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (2010 р.), Почесною медаллю
«20 років АН ВОУ» (2012 р.), медалями Ярослава Мудрого, «Флагман освіти
і науки України», «Флагман сучасної медицини» та Почесними грамотами
«За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України» МОН України (2013
р.) та «За охорону здоров’я нації» Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я і НАМН України (2014 р.), медаллю імені О.О. Богомольця
(2017).
Контакти: проспект Перемоги, 34, Київ, 02000.
Електронна адреса: zsv1965@gmail.com

Партнеры

Партнеры