Національна академія наук вищої освіти України

Офіційний веб-портал

Зозуля Іван Савович – доктор медичних наук, професор, невролог,
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, віце-президент із зв’язків з НАН України та
галузевими національними академіями ГО «НАН ВО України», академік
Міжнародної академії освіти і науки. З 1990 року очолює кафедру медицини
невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти
(НМАПО) імені П.Л. Шупика.
У 1965 році закінчив Чернівецький медичний інститут. Із 1965 по 1968
рp. працював лікарем у Вовковинецькій дільничній лікарні Хмельницької
області, Хмельницькій обласній лікарні, з 1968 по 1970 рр. навчався в
клінічній ординатурі на кафедрі нервових хвороб № 1 Київського державного
інституту удосконалення лікарів (КДІУЛ). 1970-1978 рр. – лікар, завідувач
неврологічного відділення Київської обласної клінічної лікарні. З 1978 року –
асистент, доцент кафедри нервових хвороб, доцент, професор, завідувач
кафедри медицини невідкладних станів у НМАПО імені П.Л. Шупика.
У 1972 році І.С. Зозуля захистив кандидатську дисертацію «Клинико-
электрофизиологические изменения при сосудистых заболеваниях головного
мозга» (нервові хвороби), а у 1990 – докторську на тему «Реабилитация
больных с неврологическими проявлениями гипертонической болезни»
(нервові хвороби, кардіологія).

У 1990 р. затверджений проректором із наукової роботи НМАПО імені
П.Л. Шупика (до 2016 р.) і завідувачем кафедри швидкої та невідкладної
медичної допомоги (нині – кафедра медицини невідкладних станів). У 1992
році йому присвоєно вчене звання професора.
Іван Савович Зозуля – автор понад 1000 друкованих праць, з яких 43
підручники та навчальні посібники, 21 монографія, 1 словник, 1 нормативний
документ, 42 довідники, 22 інформаційні листи, 33 методичних рекомендації,
11 авторських прав на твір, 55 винаходів та патентів, 740 статей і тез. Під
його керівництвом та науковим консультуванням захищено: 4 докторські та
26 кандидатські дисертацій, які присвячені актуальним проблемам
неврології, нейрохірургії, наслідкам Чорнобильської катастрофи, черепно-
мозковій та спінальній травмі.
Основні напрямки наукових досліджень: цереброваскулярна патологія,
закрита черепно-мозкова травма, спінальна травма, запальні захворювання
нервової системи, надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному
та ранньому госпітальному етапах при екстремальних станах.
Колишній член Вченої ради МОЗ України, багато років є членом
президії правління Республіканського товариства неврологів, психіатрів і
наркологів України, членом спеціалізованої Вченої ради з фаху «неврологія,
терапія, сімейна медицина», заступником голови Вченої ради НМАПО імені
П.Л. Шупика (до 2016 р.).
Професор І.С. Зозуля – головний редактор журналу «Український
медичний часопис», голова редакційної колегії «Науково-інформаційного
вісника» ГО «НАН ВО України», науковий редактор «Збірника наукових
праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика», науковий консультант
журналу «Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря», головний редактор
міжнародного журналу «Экстренная медицина» (Україна, Білорусь), член
редакційних рад низки наукових і науково-практичних медичних журналів;
він – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл праць
«Початкові та зворотні форми порушень мозкового кровообігу. Розробка і

впровадження в практику нових методів профілактики, діагностики,
лікування та реабілітації в Україні» (1993), член Нью-Йоркської Академії
наук (1999), дійсний член Європейської академії природничих наук (2009); у
1998 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки
України». Інтернаціональним біографічним центром Кембриджського
університету Іван Савович Зозуля визнаний «Людиною року 1999-2000»;
нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2003),
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007); Почесними
грамотами і Подякою Міністерства охорони здоров’я України (1999, 2008);
Почесною грамотою Київського міського голови (2004), Почесною грамотою
Київської обласної державної адміністрації (2012), Благословенною
Грамотою Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2002),
знаками «Отличник здравоохранения СССР» (1987 р.), «Відмінник освіти
України» (2004), орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира
Великого , ІІІ, II ступенів (2004), почесними дипломами Міністерства освіти і
науки, Національної академії педагогічних наук України, Третьої виставки-
презентації «Інноваційні технології навчання» (2006); дипломом і другою
премією АНВО України за цикл навчальних посібників (2005, 2016),
ювілейною медаллю АН ВО України на честь її 20-річчя (2012), дипломом та
першою премією з інновації «Підручники» АНВО України (2008, 2015);
Подякою ректора НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України (2011, 2015);
орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2008), орденом князя Ярослава
Мудрого ІV ступеня (2018), орденом «100 років Української державності»
(2019). Загалом професор Зозуля І.С. має 8 почесних звань, 8 орденів, 21
Почесну грамоту, подяк, відзнак та 22 медалі.

Партнеры

Партнеры