Національна академія наук вищої освіти України

Офіційний веб-портал
Володимир Федорович Погребенник

Володимир Федорович Погребенник – доктор філологічних наук,
професор. Завідувач кафедри української літератури НПУ імені М. П.
Драгоманова. Віце-президент Академії наук вищої освіти України з
гуманітарних наук. Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат
Всеукраїнської премії імені І.Огієнка в галузі освіти.
Народився у м. Чернівці 24 лютого 1954 р. Після закінчення київської
школи № 72 навчався з 1971 до 1976 р. на стаціонарі філологічного
факультету КУ імені Т. Г. Шевченка, який за кінчив із відзнакою. У 1975 р.
став переможцем Всеукраїнської олімпіади «Студент і науково-технічний
прогрес». Трудова й наукова діяльність В. Погребенника нерозривно
пов’язана з НПУ імені М. П. Драгоманова, де він пройшов шлях від асистента
(з 1981 р.) та доцента (з 1985 р.) до професора (з 1995 р.) та завідувача
кафедри української літератури (з 2000 р. до цього часу). У 1992 р. успішно
захистив дисертацію «Українська поезія кінця ХІХ – початку ХХ ст. і
фольклор», у результаті чого йому було присвоєно науковий ступінь доктора
філологічних наук. В.Ф.Погребенник – автор понад 800 публікацій у 14
країнах світу.
Викладав і викладає в НПУ імені М. П. Драгоманова ключові історико-
літературні курси. Був професором-гостем в Українському Вільному
Університеті (Німеччина), Асоціації українсько-польських університетів
(Польща). Довгий час очолював Експертну раду з філології та
мистецтвознавства Міністерства освіти і науки України, є головою спецради
з захисту дисертацій з української і російської літератур. Входить до
редколегії цілої низки часописів і наукових збірників, Товариства культурної
співпраці Польщі й України. Член Українського історичного товариства,
Гуцульського дослідного інституту (обидва – США), Міжнародної асоціації
франкознавців. Багато років був Фулбрайтівським експертом Посольства
США в Україні. Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України
«За особливі заслуги перед українським народом», міністерськими й
університетськими медалями, знаком «Будівничий України» тощо.
Переможець ювілейного загальнонаціонального проекту «Флагман науки й
освіти України» (2013), В.Ф. Погребенник володіє дипломами сертифікатора
і тренера інтерактивних методик навчання, виданих Інститутом відкритого
суспільства (Нью-Йорк).

Партнеры

Партнеры