Національна академія наук вищої освіти України

Офіційний веб-портал

БІЛЯЄВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України,
віце-президент з питань постійної комісії журі конкурсу ГО
«Національна академія наук вищої освіти України», професор
кафедри загальної та невідкладної хірургії Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Міністерства охорони здоров’я України.

Біляєва О.О. народилася у селі Красноармійське Карпиненського
району Молдавської РСР у багатодітній сім’ї селян. Ольга Олександрівна має
дівоче прізвище Івасюк, яке відоме і авторитетне не лише в Україні, а й за її
межами. Рід Івасюків здебільшого проживає в Чернівецькій області, частково
в Молдові.
По закінченні I Московського медичного інституту ім. І. М. Сєченова в
1972 р. працювала хірургом у закладах охорони здоров’я Улан-Уде, Алма-
Ата, Шелехово Іркутської області, молодшим науковим співробітником
Інституту хірургії ім. О. В. Вишневського АМН СРСР. У 1981 р. захистила
кандидатську дисертацію. З 1981 року працювала лікарем-хірургом в
клінічній лікарні № 22 м. Києва. У 1999 році захистила докторську
дисертацію на тему: ″Комплексне лікування перитоніту та профілактика його
ускладнень″. Обіймала посади: асистента, доцента кафедри хірургії КДІУЛ. З
2000 р. – професор кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені
П. Л. Шупика.  З 2003 р. – академік Академії наук вищої освіти України і
член Президії, а також є академіком і членом Президії Міжнародної академії
освіті і науки (МАОН).
Ольга Олександрівна – авторитетний лікар, фахівець, відданий обраній
медичній справі, ефективно працює як практик та науковець над розвитком
та удосконаленням системи української медицини, активний громадський
діяч.
Заслужений лікар України (1997 р.) Біляєва О.О. протягом 35 років
працює на кафедрі загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені
П.Л.Шупика. Як хірург вищої категорії, ефективно здійснює лікувальну та
консультативну роботу в клініці, виконує найскладніші хірургічні втручання.
Професор Біляєва О.О. – висококваліфікований педагог та вчена, що передає
свої надбання та досвід при підготовці лікарів-хірургів, сімейних лікарів,
інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, на високому рівні читає лекції,
проводить практичні заняття, показові оперативні втручання на
передатестаційних циклах, циклах тематичного удосконалення.

Її наукові праці присвячено хірургічній гастроентерології, імунітету,
судинній патології, енергообміну організму людини, детоксикації організму,
сорбентам, перитоніту, гнійним захворюванням м’яких тканин, синдрому
діабетичної стопи.
Загальний стаж роботи – 57 років, хірургічної діяльності – 46 років,
науково-педагогічний – 35 років.
За 35 років роботи О.О. Біляєвої на кафедрі підготовлено понад 8600
лікарів. Під її керівництвом захищено 2 магістерські роботи та 6
кандидатських дисертацій, готуються до захисту 3 кандидатські дисертації.
Виконала понад 21000 операцій, проконсультувала більше 75 000 хворих.
Була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради по захисту
кандидатських, докторських дисертацій. Нині – член спеціалізованої вченої
ради НМАПО імені П. Л. Шупика та редакційної колегії журналу «Хірургія
України».
Автор 460 наукових праць, серед яких – 8 монографій, зокрема
«Сімейна медицина» у 5-и томах, «Медицина невідкладних станів», 2
навчальних посібників, 2 авторських свідоцтв, 53 патентів, 18 рацпропозицій.
Автор антимікробних аплікаційних сорбентів для лікування гнійних ран,
опіків, трофічних виразок – імосдиніта, орнідасила, орнісератосила, нітасила
та інш. На аплакаційний антимікробний препарат «Сертасил» отримано
всесвітній патент.
Протягом 27 років – член профкому НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ
України, голова профбюро хірургічного факультету. 2006 р. була головою
ДЕК у Харківському НМУ, у 2010 р. – НМУ імені О.О. Богомольця.
Протягом 10 років проводить майстер-клас для лікарів-хірургів України.
Має нагороди: «Відмінник освіти», ордени Ярослава Мудрого, Велика
срібна зірка Володимира Великого; Почесні грамоти Верховної Ради
України, МОЗ України, міністра оборони України, орден Святої Анни.
Електронна адреса: pr.bilyayeva@gmail.com

Партнеры

Партнеры