Національна академія наук вищої освіти України

Офіційний веб-портал

БОБРОВНИК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА –  доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Перший віце-президент із суспільних наук ГО «НАН ВО України», академік-секретар відділення права.

Народилася 11 квітня 1957 р. у смт Велика Багачка Великобагачанського району Полтавської області. Після закінчення у 1974 році середньої школи до 1976 р. працювала різноробочою у радгоспі «Великобагачанський».

З 1976 по 1981 рр. навчалася на юридичному факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, який закінчила з відзнакою.

З 1981 по 1984 рр. працювала старшим лаборантом відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

З 1984 по 1987 рр. навчалася в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. У 1987 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Тенденції розвитку загального та особливого в законодавстві СРСР та союзних республік».

З 1987 р. виконувала обов’язки молодшого, згодом старшого наукового співробітника, завідувача відділу держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

З 1994-1996 рр. – доцент кафедри теорії та історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2000 р. працювала проректором з навчальної роботи Київського університету права НАН України, а з 2011 р. працює на посаді професора кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Компроміс і конфлікт у праві: теоретико-методологічне дослідження».

У 2005 р. Бобровник С.В. було присвоєно наукове звання професора, у 2008 р. – академіка Академії наук вищої освіти України. За час роботи на кафедрі читала і читає дисципліни «Теорія права» для студентів І курсу та «Проблеми теорії та філософії права» для студентів магістратури, спецкурси «Юридична конфліктологія» та «Проблеми правового регулювання» для студентів магістратури.

Бобровник С.В. є керівником магістерських робіт. Підготувала понад 30 кандидатів юридичних наук, є консультантом двох докторантів. Автор більше 80 наукових робіт, серед яких 2 монографії; 12 розділів у колективних монографіях, понад 50 наукових статей. Бобровник С.В. брала участь у роботі понад 40 наукових конференцій. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України; Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства сім’ї, молоді і спорту України, Антимонопольного комітету України, Державної податкової адміністрації; відзнаками Союзу юристів України, Президії НАН України, Київського міського голови.

Основні праці: Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу: Монографія – К., 2011; Роль права в досягненні компромісу та вирішенні правових конфліктів // Дія права: інтегративний аспект : монографія – К. , 2010. (колект. моногр.); Структурна характеристика правового компромісу і правового конфлікту. – К., 2012; Институционализация компромисса и конфликта в праве. – К., 2012; Конфликтные правоотношения: понятие, природа, структура, сущность // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. – 2012. – № 2 (26); Антрополого-коммуникативный подход к анализу правового компромисса. К., 2012.

Проф. С.В. Бобровник є автором статей до Малої енциклопедії етнодержавознавства, юридичної енциклопедії, Міжнародної поліцейської енциклопедії, Великого енциклопедичного юридичного словника, Малої енциклопедії теорії держави і права, а також розділів до підручників «Основи правознавства», «Теорія держави і права. Академічний курс», «Загальна теорія держави і права».

Нині С.В. Бобровник здійснює дослідження феномена юридичних колізій; аналізує проблеми підвищення ролі держави і права в процесі подолання суспільних та політичних конфліктів; розробку питань системності та непротирічності законодавства.

Партнеры

Партнеры